Η σφαγή στη χουλα (Houla) της Συρίας. Η εξαπάτηση της κοινής γνώμης συνεχίζεται στο ίδιο μοτίβο που χρησιμοποιήθηκε στη Λιβύη, τώρα στη Συρία!