Μόνη λύση τώρα το Παλλαϊκό Μέτωπο – Τάκης Φωτόπουλος

28 Οκτώβρη 1940, 2011 και 2013 – Τάκης Φωτόπουλος

Ο περισπασμός του αντιφασιστικού Μετώπου – Τάκης Φωτόπουλος