Απομυθοποίηση των αιτίων της κρίσης – Τ. Φωτόπουλος

Μέτωπο και γεωστρατηγικές αλλαγές – Τ. Φωτόπουλος

Μέτωπο και γεωπολιτικοί συσχετισμοί (2)-Τάκης Φωτόπουλος

Μέτωπο και γεωπολιτικοί συσχετισμοί (1) – T. Φωτόπουλος

Μόνη λύση τώρα το Παλλαϊκό Μέτωπο – Τάκης Φωτόπουλος

Μέτωπο κατά των ελίτ ή εμφύλιος; (2) – Τάκης Φωτόπουλος

Μέτωπο κατά των ελίτ ή εμφύλιος; (1)

28 Οκτώβρη 1940, 2011 και 2013 – Τάκης Φωτόπουλος

Η απάτη της Ευρώδουλης «Αριστεράς» – Τάκης Φωτόπουλος

Τι κάνουμε τώρα; (8) – Η πραγματική επιλογή – Τάκης Φωτόπουλος

Τι κάνουμε τώρα; (7) — Όχι στον ψευτοδιεθνισμό — Τάκης Φωτόπουλος